iphone 6s

  • Lưu ý khi sạc 8 tiếng 3 lần đầu cho iPhone 6s
    09:26AM 11/05/2016
    Sạc pin là một thao tác hằng ngày của người dùng điện thoại di động. Trước kia, người dùng khi mới mua máy về đều được khuyên nên sạc máy trong vòng 8 tiếng ở 3 lần sạc đầu tiên. Vậy điều này hiện nay có còn chính xác? iPhone 6s có cần sạc 8 tiếng khi mới mua không? Mời...
  • Tại sao Apple cần học hỏi thêm nhiều tính năng của Android?
    10:57AM 17/11/2015
    Những điểm iPhone 6s ‘học hỏi’  ở Android Apple đã ‘học hỏi’ từ các nhà sản xuất Android rất nhiều những tính năng mới và trang bị trên bộ đôi iPhone 6s hay 6s Plus của mình. - Hầu như hững tính năng mới trên bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus được Apple...