iPhone 6s không có iMei

  • iPhone 6s không có iMei sự thật thế nào?
    11:32AM 29/04/2016
    Tại sao iPhone 6s không có iMei ở sau lưng? Thông thường, mỗi một chiếc iPhone 6s nói riêng và iPhone nói chung khi xuất xưởng đều được khắc một dãy số iMei ở mặt sau của máy để ký hiệu và giúp người dùng kiểm tra nguồn gốc cũng như thời hạn bảo hành. Vì vậy khi người...